3:57 pm
21 Feb 2019

PSA World Squash Rankings: Reyna Pacheco

(known as WSA World Squash Rankings prior to July 2015)

Best Ranking by Year / Best Ranking Ever

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 - 189 193 205 212 212 211 212 207 197 185 157
2015 161 144 140 126 109 113 114 116 105 95 91 85
2016 80 80 79 78 78 78 77 83 81 87 75 76
2017 79 81 77 74 73 75 73 74 70 72 84 82
2018 81 77 82 85 87 90 - - - - - -